brandutredarna.se

Utredning av bränder för försäkringsbolag, rättsväsende m.fl. 


Brandutredningar

En brandutredning innebär vanligen att man undersöker orsaken till branden och brandförloppet. I vissa fall kan även eventuellt uppsåt eller brott mot försäkringsvillkor behöva fastställas. Även laboratorie-undersökningar av elektrisk utrustning kan ibland ingå.

Resultatet är vanligen en rapport. 


Stöd till juridiska processer

Brand leder ofta till straffrättsliga eller civilrättsliga processer där det kan behövas stöd av sakkunnig för att fastställa ansvar och brottsrubricering.

Stödet består vanligen i ett skriftligt yttrande (t.ex. ett spridningsyttrande) eller vittnesmål.


Rekonstruktion genom simulering

I vissa fall kan brandtekniska beräkningar, antingen i form av handberäkningar eller simuleringar, bidra till att undersöka hypoteser kring primärbrandområde och spridning. Det är även användbart för att illustrera brandförloppet.

Om oss

Företaget utgår från Lund

Marcus Runefors

Marcus jobbar till vardags som lärare och forskare på avdelningen för brandteknik på Lunds tekniska högskola där han bland annat undervisar och forskar inom brandutredning.

Brandutredningarna som genomförs inom ramen för detta företaget har sin grund dels i eget intresse och dels för att ge input till forskning och undervisning.